Silencing (stíšenie) génu

cielené stíšenie génu vnesením informácie pre opačne orientovanú (anti-sense) informačnú RNA (neprejaví sa jeho funkcia). Gény sú riadené transkripčne alebo post-transkripčne. Post-transkripčné stíšenie génu je výsledkom zrušenia alebo blokovania príslušných génov mRNA. Deštrukcia mRNA bráni translácii, ktorou sa tvoria produkty aktívneho génu – bielkoviny. Všeobecným mechanizmom post-transkripčného silencing génu je RNAi.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy