T-DNA

transformujúca DNA − časť plazmidovej DNA v bunkách baktérie Agrobacterium tumefaciens, ktorá je zodpovedná o.i. za vznik nádorov rastlín.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy