Ti-plazmid

tumor indukujúci plazmid baktérie Agrobacterium tumefaciens.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy