Biofarmaceutiká

liečivá, ktoré sú produktom geneticky modifikovaných organizmov.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy