Transdukcia

prenos génu (úseku génu) z jedného organizmu (bunky) do iného prostredníctvom vírusov; spôsob prenosu DNA pomocou vírusov. Rekombinantné bakteriofágy je možné využiť ako vektory na prenos cudzorodej DNA do buniek baktérií. 


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy