Transformácia DNA

vnesenie cudzorodej DNA do hostiteľskej bunky.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy