Transgenéza

proces vytvárania transgénnych organizmov – zvierat alebo rastlín; prenos transgénu do genómu iného organizmu laboratórnym (in vitro) postupom (napr. mikroinjekcia DNA do vajíčka alebo protoplastov, prenos plazmidmi, vírusmi alebo nastreľovaním (biobalistika) s využitím "gene-gun"); prenos klonovaného génu (klonovanej DNA) do eukaryotického genómu iného organizmu, resp. do určitej sekvencie DNA.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy