Transgén

gén upravený metódami GI a prenesený do hostiteľského organizmu; vložený gén; cudzorodý gén prenesený do genómu iného organizmu. 


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy