Transgénny organizmus

organizmus obsahujúci gén, ktorý bol umelo prenesený z organizmu iného druhu; organizmus vytvorený metódami génového inžinierstva; geneticky modifikované organizmy s génom alebo genetickou konštrukciou upravenou génovými technikami. Transgénny organizmus má vo svojom genóme aj cudzorodú DNA alebo transgén.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy