Translácia

konečný proces prenosu genetickej informácie z génu do proteínu. Prebieha na ribozómoch v cytoplazme čítaním (prekladom) genetického kódu zapísaného v mediátorovej RNA (mRNA) za účasti transferových RNA (tRNA), ktoré do týchto miest prinášajú jednotlivé aminokyseliny.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy