Transpozóny

určité úseky DNA, ktoré sa môžu presúvať na rôzne miesta genómu, tým ovplyvňovať prejavy susedných génov a tak zvyšovať rôznorodosť genómu.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy