Trieda rizika

kategorizácia možného rizika GMO pre ľudské zdravie a životné prostredie, trieda 1 predstavuje činnosti bez rizika alebo so zanedbateľným rizikom, trieda 4 činnosti s vysokým rizikom.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy