tRNA – transferová RNA

zúčastňujú sa priamo prekladu – translácie z mRNA do podoby proteínu; v bunke sa podieľa na proteosyntéze tým, že pripája špecifickú aminokyselinu (AK) do rastúceho polypeptidového reťazca pri translácii, čím dochádza k prekladu sekvencie nukleotidov v nukleových kyselinách k sekvencii aminokyselín v proteínoch. Každá aminokyselina má minimálne jednu tRNA. tRNA je zložená z asi 80 nukleotidov; pri post-transkripčných úpraváchdochádza k modifikácii až 20 % báz tRNA..


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy