Umiestnenie GMO na trh

po schvaľovacom a povoľovacom procese sa GMO stane tovarom.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy