Uzavretý priestor

technicky zabezpečené laboratóriá, skleníky, chovné zariadenia a pod.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy