Vektor (prenášač)

nosič; časť molekuly DNA (plazmidová alebo fágová DNA), ktorá sa používa pri prenose alebo klonovaní génov; nástroj na prenos cudzorodej DNA do hostiteľského organizmu; molekula DNA, ktorá sa samostatne replikuje, rekombinuje s inou molekulou, začleňuje sa spolu s cudzorodým génom do genómu hostiteľa alebo sa replikuje nezávisle od genómu hostitela. Vektory DNA sa v genetickom inžinierstve používajú na prenos cudzorodých génov do organizmov a na klonovanie génov (vytváranie mnohopočetných kópií). Typy klonovacích vektorov: (1) plazmidové, (2) vírusové, (3) vektory pre špeciálne účely (kombinácia plazmidov a vírusov, upraveného chromozómu baktérií a kvasiniek).


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy