Zámerné uvoľňovanie GMO do životného prostredia

každé umiestnenie GMO do nechráneného priestoru, kde je v priamom kontakte so životným prostredím a ľuďmi a môže sa tam voľne i riadene šíriť.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy