Biodiverzita (biologická rozmanitosť)

„je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy“ (MŽP SR, 2013).


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete