Harmonická kultúrna krajina

krajina, v ktorej sú produkčné plochy vyvážené vhodne rozloženými plochami ekologicky stabilnejších prírodných a prirodzených ekosystémov. V kultúrnej krajine prevládajú a zrejme aj v budúcnosti budú prevládať z ekologického hľadiska menej stabilné a nestabilné ekosystémy, ktoré sú človekom zámerne udržiavané najmä pre ich vysokú produkciu požadovanej biomasy. Cieľom ekologickej optimalizácie je dosiahnutie stavu tzv. harmonickej kultúrnej krajiny.


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete