Jadrové územie (core area)

chápané vo význame ako biocentrum najmä v európskych koncepciách ekologických sietí (hlavne v koncepcii ECONET) predstavuje súbor kľúčových, ekologicky stabilných prírodných ekosystémov územia, spravidla na križovatkách ekologických koridorov v uzloch ekologickej siete.


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete