Jadro biocentra

časť biocentra s najzachovalejšími prírodnými ekosystémami a s najvyššou koncentráciou prírodných hodnôt. Vymedzuje sa na nadregionálnej a na regionálnej úrovni. Často býva legislatívne chránené v najvyššom stupni územnej ochrany (napríklad prírodná rezervácia). Nadregionálne biocentrum môže mať aj viacero jadier. Ak rozoznávame jadro biocentra, existuje okrem jadrovej zóny aspoň jedna ochranná zóna.


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete