Konektivita (spojitosť)

je mierou prepojenia či priestorovej súvislosti ekol. koridorov, al. biokoridorov, čo možno jednoducho kvantifikovať počtom a dĺžkou medzier na jednotku dĺžky koridoru. 


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete