Prvky ÚSES

biocentrum, biokoridor, interakčný prvok


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete