Spojitosť, konektivita

miera prepojenia, či priestorovej súvislosti ekologických koridorov, čo možno jednoducho kvantifikovať počtom a dĺžkou medzier na jednotku dĺžky koridoru.


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete