Teória typov geobiocénov

o jednote prírodnej geobiocenózy a jej rôzne ovplyvnených a zmenených štádií sa stala metodickým základom postupu biogeografickej diferenciácie krajiny v geobiocenologickom poňatí (Buček, Lacina, 1984; Löw a kol., 1995).


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete