Významný krajinný prvok

je podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny definovaný ako "časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny, alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, alej, remíza." Možno ho chápať aj vymedzovať ako ekologicky významný segment krajiny.


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete