Abiotické zložky

všetky neživé zložky prostredia (horniny, pôda, voda, vzduch, slnečné žiarenie)


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax