Abiotický

neživý, neústrojný, anorganický


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax