Abundancia

množstvo jedincov toho istého druhu alebo skupiny druhov na jednotku plochy alebo objemu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax