Acidifikácia

proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostredia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax