Acidita

kyslosť, úroveň kyslosti roztoku, zvyčajne sa meria a vyjadruje stupnicou pH


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax