Bt-toxín

deltatoxín z baktérie Bacillus thuringiensis (toxická látka pre larvy hmyzu).


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy