Adaptácia

prispôsobenie sa organizmu tvarom, funkciou alebo spôsobom života vonkajším podmienkam prostredia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax