Aeróbne organizmy

organizmy, ktoré potrebujú na metabolizmus nevyhnutne kyslík a žijú vo vzdušnom prostredí


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax