Aerosol

jemná disperzia tuhých alebo kapalných častíc rozptýlených v plyne


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax