Agro

vzťahujúci sa na poľnohospodárstvo alebo obrábanie pôdy


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax