Agroekológia

veda študujúca vzťahy v agrobiocenózach a ich vzťahy k okolitému prostrediu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax