Agroekosystém

funkčná jednotka agrobiocenózy vyznačujúca sa veľkou labilitou. Je náročná na dodatkovú energiu a agrotechniku


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax