Agrofytocenóza

spoločenstvo poľných rastlín, ktoré tvorí porast kultúrnej rastliny a burinové druhy.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax