Antropický vplyv

priame alebo nepriame pôsobenie človeka na krajinu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax