Antropocenóza

spoločenstvo organizmov, ktoré vzniklo pod silným vplyvom človeka a je náchylné na druhotnú sukcesiu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax