Antropocentrizmus

smer, ktorý hlása, že človek je stredom a konečným cieľom svetového diania a vesmíru


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax