Antropogénny

podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetácia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax