Areál

oblasť, v ktorej žije určitý druh organizmu alebo určité spoločenstvo. V celej oblasti sú podobné klimatické a trofické podmienky


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax