Arídny

veľmi suchý, označenie pre územie alebo klímu, kde je veľmi málo zrážok, čiže kde celkový ročný výpar prevyšuje úhrn zrážok


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax