Autekológia

veda, ktorá sa zaoberá vzťahmi jedinca určitého druhu k prostrediu i k iným organizmom


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax