Autoregulácia

schopnosť živých organizmov riadiť svoje životné procesy a prispôsobovať sa zmeneným podmienkam prostredia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax