Bernská konvencia

dohoda o ochrane živej prírody a prírodných stanovíšť Európy, ktorú podpísali členské štáty Rady Európy roku 1981


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax