Bezodpadová technológia

technológia s minimálnym množstvom odpadu, ale s maximálne efektnými výrobnými procesmi


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax