Biocentrizmus

pozitívny trend v ochrane prírody a environmentalistike, ktorý zdôrazňuje prioritu ochrany živej prírody na všetkých úrovniach jej existencie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax